Mesaj Joi Oct 18, 2012 11:11 am

Informare VIA din 18.10.2012

Avand in vedere sesizarile si solicitarile de clarificari din perioada 11.10.2012-17.10.2012 publicam urmatoarele informatii, conform mail-urilor transmise in data de 16.10.2012, 17.10.2012 si 18.10.2012:

Precizari referitoare la completarea fiselor de pontaj:
  - In cadrul contractelor de munca incheiate cu expertii, repartizarea programului de munca este inegala. Aceasta inseamna ca se poate presta intr-o zi un numar diferit de ore fata de numarul de ore/zi prevazut in contract, iar numarul total de ore prestate lunar nu trebuie sa depaseasca numar ore/zi*zile lucratoare luna.
  - Pentru completarea fisei de pontaj, la coloana [Ziua] se va tine cont de ziua lucratoare din luna de raportare. De ex. pentru septembrie se vor complete zilele 3,4,5,6,7,10,11 s.a.m.d.
  - Numarul activitatii si titlul activitatii se va prelua din raportul de activitate:
  De ex. Nr. Activitatii - A2.2.1;
  Titlul activitatii - Activităţi de consiliere şi orientare profesională elevi.
  - Nu se constituie o incalcare a legislatiei muncii (cel putin la ora actuala) daca sunt pontate mai mult de 12 ore/zi in fisa de pontaj.
  - Avand in vedere faptul ca “In data de 22.08.2012 a fost semnat protocolul de colaborare încheiat intre Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale / DG AMPOSDRU si Inspecţia Muncii in vederea verificării persoanelor care sunt angajate cu contract individual de munca in mai multe echipe de management sau de implementare a proiectelor POSDRU” si faptul ca in fisele de pontaj exista urmatoarea mentiune “Subsemnatul declar, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii și a returnării sumelor încasate, că informațiile furnizate sunt adevărate și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că AM / OI / OIR are dreptul sa-mi solicite documente doveditoare în scopul verificării și confirmării acestora” recomandam declararea numarului real de ore lucrate in proiectele in care sunteti implicati, daca este cazul si activitatea de baza.
  - O sesizare venita din partea colegilor se refera la completarea coloanei “Nr. ore alocate altor activități[9]”. Intrebarea pusa era daca se va trece norma didactica sau Norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă . Aceasta coloana se va completa cu norma didactica si nu Norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă.

Precizari privind selectia grupului tinta si completarea documentelor de selectie:
  - Daca pentru selectie se utilizeaza documentele tiparite, paginile lipite pot fi detasate pentru a usura procesul de scanare.
  - Persoanele care completeaza Formularul POSDRU vor fi rugate sa citeasca cu atentie notele din subsol, pentru ca, de exemplu la nota 25 se specifica “Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă care nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de exemplu: parinte, tutore, etc).
  - In mod asemanator, si urmatoarele formulare necesare pentru selectia grupului tinta, daca sunt minori, 2. Acord privind prelucrarea datelor personale respectiv 5. Declaraţie de evitare a dublei finanţări, vor fi semnate inclusiv de persoana imputenicită (de exemplu: parinte, tutore, etc)
  - Documentele de inscriere a grupului tinta pot fi transmise in mai multe transe astfel incat, pe masura ce sosesc la noi sa le putem verifica si introduce in sistemul ActionWeb.

Va multumim pentru colaborarea excelenta.