Mesaj Mie Apr 18, 2012 12:54 pm

Completare documente selectie

Având în vedere sesizările venite din partea dumneavoastră, dorim să clarificam câteva aspecte legate de procesul de selecţie:

1. Termenul limită, de 25.04.2012, se referă la data de expediere a documentelor şi nu la data primirii de către Profiles International. Documentele pot fi depuse şi personal la secretariatul Profiles International SRL, la adresa PROFILES INTERNATIONAL SRL, BRAŞOV, STR. MIRĂSLĂU 35 , CP 500075, JUD. BRASOV, dacă se doreşte acest lucru. Se va menţiona pe plic “PENTRU ÎNSCRIERE PROIECT VIA” .

2. Persoana de contact, la nivelul instituţiei, poate fi unul dintre membrii propuşi ai echipei de proiect sau o altă persoană. Vom apela la persoana de contact în situaţia în care, anumite documente necesare, nu sunt depuse în timp util (precum rapoartele de activitate ale experţilor sau alte informaţii de care vom avea nevoie, pentru o bună implementare a activităţilor proiectului, la nivelul instituţiei de învăţământ).

3. Având în vedere problemele legate de completarea formularelor, Anexa 1 şi Anexa 3 cu extensia “.docx” (Office 2007/2010), regăsiţi ataşate, cele două formulare compatibile cu aplicaţiile Office mai vechi (97-2003). Vă rugăm să citiţi instrucţiunile actualizate.

4. Ataşăm un model de “Adresă de înaintare”. Modelul nu este obligatoriu, dar se poate utiliza, dacă se doreşte acest lucru.

5. Consilierii şcolari/Profesorii consilieri se pot înscrie şi pot participa la activităţile proiectului.

6. Documentele necesare înscrierii instituţiei se vor depune, într-un singur exemplar, pentru instituţie (Adresă de înaintare, Formular de înscriere instituţii – Anexa 1, Acord – Angajament – Anexa 2, Adeverinţă individuală sau de grup pentru echipa locală de proiect, privind încadrarea la instituţia respectivă), iar cele necesare pentru înscrierea echipelor locale se vor depune într-un exemplar, pentru fiecare dintre membrii propuşi ai echipei (Chestionar de înscriere echipe locale – Anexa 3, CV în format EUROPASS – Anexa 4, Copie după CI). Vă rugam să nu uitaţi sa transmiteţi tot conţinutul dosarului şi în format scanat, iar cele 2 anexe Formularul de înscriere instituţii – Anexa 1, respectiv Chestionarul de înscriere echipe locale – Anexa 3, inclusiv în format editabil, pe adresa de email inscriere.via@profilesinternational.ro, menţionând la subiect „Înscriere (Instituţie)”. Vă recomandăm să vă organizaţi intern pentru colectarea documentelor.

7. Termenul de 25.04.2012 este restrâns deoarece conferinţele intermediare ale proiectului ar fi trebuit să se desfăşoare în februarie şi au fost replanificate în luna martie, ceea ce s-a suprapus cu activitatea de selecţie. Încercam să extindem acest termen, dacă va fi necesar, avem însă nevoie de acordul prealabil al Organismului Intermediar CNDIPT POSDRU.

8. Pentru locaţiile care nu se regăsesc în lista locaţiilor de implementare, şi, dacă se doreşte participarea în proiect, vom iniţia demersurile, pentru extinderea locaţiilor de implementare. Aceasta presupune Act Adiţional la Contractul de Finanţare şi durează în jur de o lună. Însă avem în vedere, şi ne dorim, includerea altor judeţe în proiect, ca urmare a interesului demonstrat de participanţii la conferinţele noastre.

9. Se pot înscrie mai mult de 4 membri în echipa de proiect a instituţiei, selecţia se va face pe baza chestionarului individual şi, în funcţie de posibilitate, vom suplimenta bugetul alocat activităţii … La momentul actual nu putem promite acest lucru.

Vă mulţumim şi rămânem la dispoziţia dumneavoastră, pentru orice fel de informaţii.

Vă dorim success!
Fişiere ataşate
Documente selectie_compatibile Office 97-2003.rar
(335.42 KiB) Descărcat de 1893 ori