Mesaj Joi Apr 19, 2012 2:51 pm

Alte precizari

1. Responsabilităţile principale ale membrilor echipei locale de proiect (experţii selectaţi) vor fi:
    Consilierea, în total, a 25 elevi sau studenţi/expert, de-a lungul a 6 luni (septembrie 2012 – februarie 2013), 6 ore de consiliere/elev sau student. Cele 6 ore de consiliere prevăzute pot fi realizate într-o singură şedinţă sau mai multe, fiecare membru al echipei locale urmând să-şi stabilească propriul program. Cel puţin o sedinţă de consiliere este necesară să fie realizată.
    Completarea unui raport lunar de activitate şi culegerea tuturor documentelor de apartenenţă ale grupului ţintă (fişă de identificare, dovada statutului de student, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, altele, dupa caz), aplicarea unui chestionar înainte şi după activitatea de consiliere.
    Completarea unui chestionar de feedback la finalul activităţii.

2. Referitor la raporturile de muncă:
    Se va încheia un contract de muncă cu Profiles International sau alt raport de muncă, conform legii.
    Activităţile derulate vor fi remunerate, conform bugetului prevăzut în cererea de finanţare.

3. Instituţiile de învăţământ nu au nicio obligaţie de natură financiară, în cadrul proiectului, cheltuielile cu salariile membrilor echipei locale de implementare vor fi suportate integral de Profiles International, inclusiv cheltuieli de tip administrativ de tipul curierat sau asemănătoare.

4. Experţii selectaţi, în cadrul echipelor locale de proiect, vor participa la o instruire susţinută de Profiles International, cu durata de 1 zi (6 ore), planificată conform graficului actual al proiectului în perioada mai-iunie 2012. Data exactă, programul şi locaţia vor fi convenite, pe cât posibil, în colaborare.

5. Selecţia instituţiilor de învăţământ superior se va face la nivel de universitate sau filială, şi nu la nivel de facultate, fiind formată o echipă locală la nivelul întregii universităţi sau filiale.

6. Grupul ţintă va fi alcătuit de studenţi şi elevi care vor fi în an terminal (ultimii doi ani de studiu – proporţia rămâne a fi stabilită ulterior), începand cu septembrie – octombrie 2012. La nivelul universităţilor, avem în vedere studenţii din ciclul licenţă. Distribuţia grupului ţintă este de 2400 elevi şi 2400 studenţi, estimativ 100/instituţie.

Vă mulţumim şi rămânem la dispoziţia dumneavoastră, pentru orice fel de informaţii.